Fria busskort till seniorer och gymnasieelever

Under 2015 erbjuds alla gymnasieelever och personer över 65 år i kommunen fria busskort. Korten erbjuds från vårterminen för gymnasieelever och från 1 april för personer över 65 år.

Det var i kommunbudgeten för 2015 som politikerna bestämde att kommunen ska erbjuda de fria resorna.

- Vi har utrett hur det ska gå till under hösten och kan nu erbjuda kort till de gymnasieelever som inte redan har skolkort och till alla personer över 65. Vi hoppas att det ska leda till att fler väljer att använda kollektivtrafiken, säger kollektivtrafikstrateg Catarina Nyberg.

Seniorkort erbjuds från 1 april

Kommunen erbjuder seniorkort i samarbete med Västtrafik från och med 1 april.

  • Erbjuds till personer över 65 år som är skrivna i Kungsbacka kommun
  • Kortet är personligt
  • Kortet gäller dygnet runt för resor inom Kungsbacka kommun
  • För resor utanför kommunen, till exempel till och från Göteborg, kan man ladda kortet med pengar att använda för resan. Detta görs på Västtrafiks ordinarie försäljningsställen.

I mars får den som är över 65 år ett brev från Västtrafik med information om erbjudandet. Därefter skickas information ut löpande till personer som fyller 65 år.

För mer information om seniorkorten, kontakta Västtrafiks kundservice, 0771-41 43 00

Skolkort till gymnasieelever från och med vårterminen 2015

Kommunen erbjuder skolkort till gymnasieelever från och med vårterminen 2015.

  • Erbjuds till elever som är skrivna i Kungsbacka och som inte har något skolkort idag
  • Kortet är personligt och giltigt vårterminen 2015
  • Kortet gäller inom Kungsbacka kommun och fungerar mellan 04:00 och 19:00 måndag till fredag
  • Erbjuds både till elever på kommunala skolor och på friskolor
  • Delas ut av administratörerna på respektive skola

Totalt rör det sig om ungefär 500 elever som nu erbjuds skolkort. Korten delas ut i början av vårterminen. Vilka regler som ska gälla eller vilket kort som erbjuds från och med höstterminen 2015 är ännu inte bestämt.