Gränsöverskridande samarbete nominerat till GötaPriset

Det gränsöverskridande samarbetet mellan träffpunkten i Älvsåker och boendet för ensamkommande barn och unga i Anneberg har nominerats till GötaPriset 2015.

Äldreomsorgens träffpunkt i Älvsåker har under 2014 haft ett uppmärksammat samarbete med boendet för ensamkommande barn och unga i Anneberg. Seniorerna vid träffpunkten har arrangerat olika aktiviteter som barnen bjudits in till. Barnen har fått cyklar och har engagerats i arbetet med en konsert på Älvsåkersskolan. Nu har det gränsöverskridande samarbetet nominerats till GötaPriset 2015, som är en av Kvalitetsmässans utmärkelser.

- Det är oerhört roligt att vårt bidrag blivit nominerat till GötaPriset. Samarbetet som seniorerna med stöd av aktiveringssamordnaren Annette Ringström har skapat är värt att uppmärksammas då detta inte är något planerat projekt utan ett önskemål från seniorerna. Samarbetet har vuxit fram under hösten och har skapat engagemang och glädje hos seniorerna. Det handlar om dela med sig av sina erfarenheter, vara ett stöd, ge trygghet och ge en god bild av vårt samhälle. Detta visar att det inte behöver vara så komplicerat att skapa goda relationer, säger Lena Aspebo, enhetschef för träffpunkterna i Kungsbacka.

Fakta GötaPriset

GötaPriset går till Sveriges bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter och är öppet för alla kategorier av utförare- offentliga, privata och ideella. Till GötaPriset 2015 skickades det in 362 projekt där 33 projekt har nominerats för att tävla om GötaPriset. Alla nominerade ska under våren 2015 författa en uppsats, som ska vara nyskriven för Kvalitetsmässan och får omfatta max 15 A4-sidor. De nominerade projekten presenteras i seminarier på Kvalitetsmässan som går den 3–5 november 2015 på Svenska Mässan i Göteborg.

Inslag i Radio Halland

Radio Halland intervjuade seniorerna om deras initiativ och tankar kring nomineringen. Lyssna på inslaget nedan.

Kontakta gärna

Enhetschef Lena Aspebo
0300-834624
lena.aspebo@kungsbacka.se