Om näringslivsklimatet på frukostklubben

Ett hundratal företagare och en handfull politiker kom på torsdagen till Filmhuset Facklan för att närvara vid höstens första frukostklubb.

Under rubriken Vad gör Kungsbacka kommun för mig som företagare berättade kommunens näringslivschef Elinor Filipsson om kommunens insatser för företagare, om företagsklimatet och om utmaningarna i en snabbt växande kommun.

– Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun. Vi jobbar brett för att det ska vara så och följer upp via mätningar som Insikt från Sveriges Kommuner och Landsting, och företagsklimatsmätningen från Svenskt Näringsliv, berättade Elinor Filipsson. I Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet ser vi att vi är på rätt väg. I den senaste mätningen klättrade vi 14 placeringar, vilket vi är mycket glada över, och vi ser också inom vilka områden vi kan bli bättre.

De befintliga företagen är grunden

Grunden i arbetet för ett gott företagsklimat är de befintliga företagen. Viktiga frågor är också att underlätta för nyetableringar och att stödja företag i uppstartfasen. På plats på Facklan var kommunalråden Fredrik Hansson (C) och Eva Borg (S), som regelbundet träffar företagare i kommunen.

– Det roligast i mitt jobb är att få träffa företagare, sa Fredrik Hansson. Både som här på Frukostklubben, och på de företagsbesök vi gör tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Mark för näringslivet

Kommunens markstrateg Inger Gennerud visade var i kommunen man arbetar med att planera så kallade verksamhetsområden.

– I centrala Kungsbacka är det svårt för oss att få loss ny mark. Där är så oerhört stort tryck. Det ser bättre ut både i till exempel Frillesås och Fjärås, där vi har områden som företag flyttar in i nu. Hon beskrev också hur det går till att ta fram en detaljplan, från att det finns en idé om lokalisering till det att man kan börja bygga.

Företagslots

Avslutningsvis tipsade Elinor Filipsson om Företagslotsen, som består av sakkunniga personer från ett antal olika förvaltningar. Har du som företagare ett komplext ärende kan du bli guidad av lotsen genom organisationen. Till exempel med en kontaktperson som medverkar på möten och återkopplar och ser till att du får rätt information.

Nästa frukostklubb äger rum den 22 oktober. Då berättar Mauro Gozzo, chefekonom på Business Sweden, om utmaningarna för svenska exportindustrier. Anmäl dig på kungsbackafrukostklubb.se.

Kontakta gärna