Tillbehör med marginaler

Hårt arbete, målmedvetenhet och förmåga att anpassa sig på en föränderlig marknad har fört Kungsbackaföretaget Tura Scandinavia till topposition i Norden. Detta i en bransch präglad av stenhård konkurrens, överetableringar och låga marginaler.

I år firar familjeföretaget 40-års jubileum och kan räkna sig som en av de två absolut ledande tillbehörsspecialisterna inom hemelektronik i Norden. Företaget har sina rötter inom fototillbehör, men har genom åren breddat sig och är idag distributör av tillbehör även inom ljud, bild, data, gaming, mobiler samt hem och fritid. I portföljen finns flera kända varumärken med exklusivitet i Norden och det egna varumärke, Gear. I en bransch med pressade marginaler innebär ett eget varumärke en större grad av oberoende.

Stefan Eriksson är andra generationens företagare och Turas nuvarande VD. Tillsammans med Peter Olsson, vice VD, gav de Kungsbackas ledande politiker en inblick i de utmaningar och vägval Tura tacklat under åren när Kommunstyrelsens arbetsutskott besökte huvudkontoret på Energigatan.

Eget logistikcenter

I Kungsbacka arbetar ett 25-tal personer. Resterande 75 är säljare runt om i Norden och logistikpersonal vid Turas logistikcenter i Nässjö.

-        Vi fattade ett strategiskt beslut för drygt 10 år sedan att kontrollera vår egen logistikkedja och har sedan dess byggt upp en toppmodern distributionsanläggning. Idag skickar vi i snitt 1000 försändelser per dag och hanterar flera av våra kunders lager och distribution, berättar Stefan.

Som en spinoff har detta lett till att företaget numera dessutom är delägare i ett bemanningsföretag inom lager och produktion och kan hantera säsongsvariationer på ett kostnadseffektivt sätt.

Viktig dialog med företagen

Politikerna besöker regelbundet de lokala företagen och denna gång vad det dessutom att tillfälle att överlämna en gratulationsblomma.

-        För oss styrande politiker är det oerhört viktigt och värdefullt att besöka kommunens företag. Vi vill höra företagares synpunkter och tankar om hur vår kommun kan utvecklas och vi vet att en aktiv dialog är viktig för ett bättre företagsklimat, säger Hans Forsberg, Kommunstyrelsens ordförande. Tura är viktiga för Kungsbacka och de imponerade verkligen på oss, vi hoppas de ska fortsätta att trivas i Kungsbacka, fortsätter Hans.

Hans hade med sig hela kommunstyrelsens arbetsutskott vid besöket, Fredrik Hansson, vice ordförande, Eva Borg, andre vice ordförande, Ulrika Landergren, kommunalråd och Lisa Andersson, ledamot. Dessutom deltog Elinor Filipsson, näringslivschef och Elisabeth Ankarcrona, Näringslivsstrateg.

Kontakta gärna