Årets kulturstipendiater

Varje år delar nämnden för Kultur & Turism i Kungsbacka ut två kulturstipendier till kulturellt utövande ungdomar. 2016 års kulturstipendier går till en möbelsnickare och en textildesigner.

Jonna Petersson tilldelas 10 000 kronor med följande motivering:

Jonna har med varsam hand skapat textilier i ett poetiskt utförande. Skira tunna trådar möts som tankar, minnen och drömmar i vårt inre. Hon besitter ett formspråk som når innanför vårt medvetande, men som blir synligt i sitt utförande. Vi hoppas att stipendiemedlet kan bidra till fortsatt fördjupning och utveckling ett framtida konstnärskap.

Oscar Gustafsson tilldelas samma summa för att: 

Oskar medverkar till att föra ett traditionellt hantverk vidare. Ett hantverk med kunskaper från en äldre generation om träets olika egenskaper kopplat till handens arbete. Han visar att tradition, funktion, noggrannhet och skönhet kan förenas med hållbart och miljöanpassat material. 

Här kan du läsa mer om våra olika stipendier och tidigare utmärkelser.

Kontakta gärna