Betygen tillgängliga på webben 22 december

Vårdnadshavare kan se elevens terminsbetyg via en e-tjänst. Efter den 22 december kan du se betygen för höstterminen 2016. Du kan även se betyg från tidigare terminer.

E-tjänsten hittar du på kommunens hemsida. Där finns också en rad andra e-tjänster där du som vårdnadshavare exempelvis kan göra frånvaroanmälan. Du kan också lämna din e-postadress för att få information gällande schemaändringar och uppdateringar från den digitala elevplattformen Unikum och förvaltningen Förskola & Grundskola, direkt till din mejlkorg.

Du hittar e-tjänsterna här nedan, sök dig till grundskola för att se de tjänster som finns tillgängliga där. Ta del av tjänster och blanketter här

Kontakta gärna

Malin Cardholm och Martina Lundqvist
Systemförvaltare 
0300-83 52 53
forskolaskola.systemsupport@kungsbacka.se