Expansiv bransch med kompetensbrist

Tele- och datanätverksbranschen går oerhört bra just nu och det gör även PM Telekommunikation AB i Kungsbacka som har växt snabbt inom sin bransch de senaste åren. I veckan fick de besök av Kungsbackas ledande politiker som kontinuerligt besöker företag runt om i kommunen för att ha en dialog och lyssna av deras behov.

PM Telekommunikation har funnits i Kungsbacka sen 2002 och har nu växt till att ha över femtio anställda. De utför installation och service-uppdrag inom tele- och datanät över hela Södra Sverige, från Skåne, till Göteborg, upp till Värmland och Östergötland. Och med sitt dotterbolag Link to Link utför de fiberinstallation.

Magnus Larsson, VD på PM Telekommunikation, berättade om utmaningarna just nu. Trycket på deras tjänster är stort, men de har svårt att matcha efterfrågan då de har för lite personella resurser.

- Vi behöver hitta bra kompetens och det är nästan helt omöjligt att hitta utbildade elektriker eller fibertekniker, berättar Magnus.  Det gör att vi ibland får tacka nej till jobb och det känns inte bra när man vill växa.

- Att ha bra utbildningar som matchar efterfrågan på arbetsmarknaden är väldigt viktigt, menar Ulrika Landergren, kommunalråd och ordförande i nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning. Här behöver vi vara lyhörda och ha en bra dialog med näringslivet för att kunna erbjuda relevanta utbildningar och få ut våra ungdomar i jobb.

Mötet blev en kreativ diskussion om olika möjligheter att möta både det kortsiktiga och långsiktiga kompetensbehovet. Praktikplatser till gymnasiets yrkesprogram och till nyanlända i etablering är konkreta möjligheter. PM Telekommunikation kan också vara med och hålla i utbildningar själva som en del i en etableringsprocess

Trångbodda

Sedan de startade dotterbolaget Link to Link är de i stort behov av nya lokaler och planerar att flytta till industriområdet i Fjärås efter årsskiftet där de nyligen köpt en fastighet. Men hade mark funnits i Kungsbacka hade de gärna stannat kvar här.

- Bristen på mark är något vi är medvetna om och vi jobbar intensivt med att hitta nya etableringsytor, säger Elinor Filipsson, näringslivschef på Kungsbacka kommun, men tillägger att nya områden tillkommer nu i både Fjärås och Frillesås.

För omlokaliseringar av företag eller vid nyetableringar har kommunen utvecklat Företagslotsen för att förenkla företagares kontakter med kommunen genom samordning för en effektiv handläggning.

Vid besöket hos PM Telekommunikation deltog Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Hansson, vice ordförande, Eva Borg, andre vice ordförande, Ulrika Landergren, kommunalråd, samt Elinor Filipsson, näringslivschef och Elisabeth Ankarcrona, Näringslivsstrateg.

Kontakta gärna

Kontakta gärna