Nya taxor 2017

Från 1 januari 2017 gäller nya taxor för renhållning och VA i Kungsbacka.

Renhållningstaxan höjs med fem procent. Förbrukningsavgiften för VA höjs med tre procent. Anläggningsavgiften för VA höjs med en procent.

Du hittar renhållningstaxan här.

Du hittar VA-taxan här.

De nya taxorna beslutades av kommunfullmäktige 16 juni 2016.