Svårt att komma i kontakt med Biståndsenheten på Vård & Omsorg

Just nu kan det vara svårt att komma i kontakt med Biståndsenheten på Vård & Omsorg. Det går även bra att mejla oss.

Vård & Omsorg har nyligen skickat ut en inkomstförfrågan till drygt 2 600 berörda kunder. Detta görs för att vi enligt Socialtjänstlagen är skyldiga att ta hänsyn till den enskildes ekonomi innan vi har rätt att ta ut någon avgift. 

Det är ett omfattande uppdrag att ta hand om alla svar som nu kommer in samtidigt. Det innebär att det kan vara svårt att komma fram på vår telefon. Vi ber om ursäkt för detta och besvarar alla samtal och frågor så fort vi kan. 

Har du frågor kan du även mejla oss:

Nataliya Lazarenko-Klein, avgiftshandläggare Vård & Omsorg
Nataliya.lazarenko-klein@kungsbacka.se

Charlotte Abrahamsson, avgiftshandläggare Vård & Omsorg
charlotte.abrahamsson@kungsbacka.se