Kungsbacka kommun satsar för att möta företagens behov

Svenskt Näringslivs ranking visar att det finns ytterligare åtgärder som kommunen behöver göra för att möta företagens behov. Att öka dialogen mellan företagare och kommunen samt skynda på etableringsprocesserna är några exempel på vad man nu fokuserar på framåt.

Kommunens service, tillämpningar av lagar och regler i samband med tillstånd och tillsyn är områden där förbättringsarbete pågår redan idag. Vi ser också att politiker och tjänstemän behöver träffa fler företagare för att få en bredare och fördjupad bild av företagens behov. Därför förstärks nu kommunens näringslivsenhet för att kunna stödja förvaltningarna i deras utvecklingsarbete för bättre service till företagen, för att träffa fler företag och arbeta med en tydligare kommunikation.

-   Företagen är viktiga för Kungsbacka. Vårt mål är att ge företagen som kommer i kontakt med kommunen en god service och ett gott bemötande. Därför satsar vi nu på att nå ett värdskap i toppklass i hela organisationen, säger Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande.

-   Vi gör insatser redan idag för att möta företagens behov. Men för att få en ökad dialog med företagarna och för att bättre stödja förvaltningarna, förstärker vi nu näringslivsenheten med ytterligare resurser, säger Elinor Filipsson, näringslivschef på Kungsbacka kommun.

Totalt kommer näringslivsenheten bestå av fem personer med uppdraget att stärka företagsklimatet i kommunen. Redan på plats är Anna Frykman som har ett tydligt fokus på besöksnäringen. Anna arbetade tidigare med turismutveckling på Kultur & Fritid.

Vill se snabbare etableringar
Kommunen vill korta ner etableringsprocessen för företag. Det innebär både kortare handläggningstider och bättre samordning över förvaltningsgränserna. Kommunen har redan idag en uppskattad företagslots på plats och detta är en funktion som kommer utvecklas vidare.  

Marktillgången i kommunen har också varit ett hinder för företag som vill flytta till Kungsbacka.

-  Vi vill att nya företag ska etablera sig här och att befintliga ska kunna växa. Tillgång till verksamhetsmark är en nyckelfråga, säger Fredrik Hansson, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.  Våra två stora nya områden i Fjärås och Frillesås nära motorvägen är därför av stor betydelse för kommunens expansion. Dessa beräknas bli färdigplanerade under 2017.

-   I Kungsbacka finns en unik entreprenörsanda som vi måste ta vara på. Därför är dessa satsningar högt prioriterade hos oss, säger Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör.

Kontakta gärna