Kommunens webbdiarium ur drift

Kungsbacka kommuns webbdiarium är taget ur drift. Personer som vill begära ut handlingar hänvisas tillsvidare till respektive förvaltnings registrator.

Från och med måndagen den 30 oktober är Kungsbacka kommuns webbdiarium stängt. Detta innebär att personer som vill begära ut handlingar hänvisas till respektive förvaltnings registrator.

Nytt diarum ska öka säkerheten

I vårt arbete med att förbättra informationssäkerheten har vi upptäckt att webbdiariet kan utgöra en bakväg till att komma åt personuppgifter, och eventuellt även känsliga personuppgifter.
 
Vi arbetar för att få ett nytt webbdiarium med säkerställd funktionalitet på plats så snart som möjligt. I dagsläget finns ingen tidsplan för när detta är på plats.

Kontaktuppgifter till registratorer