Nu får du elda

I oktober får du som bor inom detaljplan eller samlad bebyggelse elda trädgårdsavfall. Men prata med dina grannar först.

- En förutsättning för att du ska få elda trädgårdsavfall är att det inte uppstår några olägenheter för grannarna. Så tala gärna med dem innan du börjar elda. Märker du att grannen blir störd av rök och lukt, släck då så snart du kan, säger Mats Holstein, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Enligt kommunens lokala föreskrifter får du som bor inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse bara elda trädgårdsavfall i april och oktober månad. De övriga månaderna råder det eldningsförbud.

Andra sätt att ta hand om ditt trädgårdsavfall

Råd till dig som ska elda

  • Du som tänder en eld har ansvar för att den blir släckt.
  • Ha alltid uppsikt över elden.
  • Planera eldningen efter väderlek. Elda inte vid torrt och blåsigt väder.
  • För att kunna ha elden under kontroll är ett tips att elda i en plåttunna med tillluftsöppning. Det minskar risken för brandspridning och du kan fylla på med brännbart efter hand utan att brasan blir för stor.
  • Elda enbart trädgårdsavfall. Du får inte elda målat och tryckimpregnerat virke, gummi, plast eller andra brandfarliga varor då detta bildar giftig rök.
  • Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.
  • Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning. 
  • Ta hänsyn till dina grannar även när du eldar i din braskamin.