Här kan du läsa om öppet hus

Välkommen till våra skolors informationskvällar inför skolstart hösten 2018. Vid mötena informerar skolorna om verksamheten, eventuella inriktningar med mera.

Såväl de som tillhör skolans upptagningsområde som de som bor utanför är välkomna. För barn i upptagningsområdet som ska börja förskoleklass kommer en inbjudan till mötet hem med posten.

Såväl kommunala som fristående skolorna har informationsträffar. Nedan hittar du information om planerade träffar så långt. Adress och mer information finns på den egna skolans hemsida.

Skola Datum och tid Årskurs Övrigt
Varlaskolan 19 oktober kl 18 Blivande årskurs 7 Inbjudan
Gällingeskolan 23 oktober 18.00 Blivande F-klass  
Fjärås Bräcka skolan 25 oktober 17.15 Blivande F-klass Matsalen
Fullriggaren Malevik 25 oktober kl 18 Blivande F-klass  
Furulidsskolan  26 oktober kl 18   Samling i matsalen på Furulidsskolan på Ekenäs.
Fjärås Bräcka skolan 26 oktober 17.15 Blivande F-klass Matsalen
Smedingeskolan 27 november 17.30 Blivande årskurs 6 Infomöte
vårdnadshavare årskurs 5
Åsa Gårdskolan 27 novemberkl.17.30  Information till blivande, F-klass  
  28 februari 17.00   Öppet hus
Hålabäcksskolan 8 november 18.30 Blivande årskurs 6
 Inbjudan
Älvsåkersskolan 7 november Blivande F-klass  
Fjordskolan 7 november 18.30 Blivande F-klass  
Hedeskolan F-3 8 november 17.30 Blivande F-klass  Matsal
 Frillesåsskolan 8 november kl 18 Blivande F-klasser  
Matsalen
Kollaskolan 8 november 17.30 Blivande F-klass  
Kullaviksskolan 13 november kl 18 Blivande F-klass Matsalen
Kapareskolan 15 november kl 18 Blivande årskurs 7  
Gullregnsskolan 15 november kl 18 Blivande F-klass Föräldramöte för vårdnadshavare inför f-klass ht 2018
Särö skola 15 november kl 18 Blivande F-klass  
Tingbergsskolan 15 november kl 18 Blivande F-klass  
Åsaskolan 15 november kl 18 Blivande F-klass  

Mer information

Kontaktuppgifter skolor i Kungsbacka

Val av skola