Psyklyftet - en temavecka om psykisk hälsa

6-11 november arrangeras Psyklyftet - en temavecka om psykisk hälsa. Under veckan blir det föreläsningar, workshops och scenframträdanden som ger olika perspektiv på psykisk hälsa.

Öppnar upp för samtal

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Under 2017 ska därför alla nämnder i Kungsbacka kommun arbeta med direktivet om god psykisk hälsa med fokus på unga i åldern 0-29 år. Psyklyftet är en del i det arbetet och syftet är att öppna upp för samtal om psykisk ohälsa.

– Genom att vi som kommun lyfter frågan hoppas vi att det kan visa att vi tycker det är en viktig fråga att lyfta och våga prata om. Psykisk ohälsa är fortfarande stigmatiserat och det är något som behöver förändras, säger Maria Aviles, utvecklare inom folkhälsa på Kultur & Fritid.

Direktivet om god psykisk hälsa

Workshops, föredrag, film och konst ger olika perspektiv

Under veckan blir det workshops, föredrag, poesiuppläsning, filmvisning, bokcirkel på temat psykisk hälsa, konstutställning och intervjuer med ensamkommande ungdomar.

Inbjudna gäster är bland annat konstnären Linda Spåman som håller föredrag om den psykiska ohälsan som kreativt verktyg och Carolina Lunde, universitetslektor, som berättar om forskning kring ungas missnöje med sin kropp och den rådande utseendekulturen.

I konsthallen kan man delta i ett stick- och virkcafé, där man tagit fasta på trenden ”stickfullness” och forskning som säger att lite handarbete varje dag minskar stress.

– Psykisk ohälsa kan vara många olika saker och yttra sig på många olika sätt. Vi hoppas kunna sprida information om psykisk hälsa och kanske inspirera någon att söka hjälp, må litet bättre eller känna sig mindre ensam, säger Lina Bäcklin, ungdomsbibliotekarie och initiativtagare till veckan.

Det blir programpunkter både för allmänheten och för skolpersonal och andra anställda inom kommunen. Hela programmet finns att ladda ner som pdf längst ned på den här sidan. Du kan också läsa programmet för allmänheten i kommunens evenemangskalender.

Program webb Psyklyftet