Dags att söka kommunalt vägbidrag

Samfällighetsföreningar, vägföreningar och enskilda fastighetsägare som vill söka kommunalt bidrag för väghållning ska lämna in sin ansökan senast 31 mars 2017.

Från och med 2016 söker man bidraget i en e-tjänst på kommunens webbplats.

Läs mer och ansök här.

Vid frågor, kontakta

Kommunens kundcenter
Kungsbacka direkt
0300-83 40 00
teknik.vagbidrag@kungsbacka.se