Välkommen till öppet nämndsmöte

Nämnden för Vård & Omsorg bjuder in till öppet möte med information och frågestund 22 mars klockan 14.

Nämnden för Vård & Omsorg har öppet möte med frågestund för allmänheten två gånger per år.

Mötet den 22 mars hålls i kommunfullmäktigesalen i stadshuset, Kungsbacka. Du har möjlighet att i förväg skicka dina frågor till politikerna i nämnden till följande e-post: vard.omsorg@kungsbacka.se.

Mötet kommer bland annat att behandla följande punkter:

  • Ekonomi och budget - förutsättningar och utmaningar kommande åren
  • Trygg och effektiv utskrivning – vårdcentraler, sjukhus och kommun stärker sitt samarbete,
  • Förändrat beräkningssätt och höjning av avgift för matabonnemang

Kontakta gärna:

Nämndsekreterare Cajsa Löfmark
0300-83 48 39
vard.omsorg@kungsbacka.se