Vårstäda Kungsbacka

Våren är här, och snart är det dags för skräpplockardagarna. Vi står för säckar, du plockar - vinsten för oss alla blir en ren kommun.

Kungsbacka kommun deltar sedan många år i Håll Sverige Rent-kampanjen Skräpplockardagarna. Cirka 60 skolor och förskolor i Kungsbacka brukar delta med stor entusiasm. Tillsammans med idrottsföreningar, vägföreningar och andra miljövänner vårstädar vi Kungsbacka. 

Antalet deltagare har ökat markant varje år. Från 2008 till 2012 ökade deltagarna från 1 000 till närmare 9 000 personer.

Säckar för skolor och förskolor

Ni anmäler er till Håll Sverige Rent för att få egna gulvita säckar. Anmäl er på deras hemsida via länk nedan senast den 26 mars. Skolmaterialet finns sedan för avhämtning hos kommunens kundcenter Kungsbacka direkt i stadshusets entréhall från och med vecka 15 (efter leverans) och under vecka 16-17.

Endast de förskolor och skolor som har anmält sig senast 26 mars kan hämta material och finns med på utlämningslistan. Efterbeställningar kan tyvärr inte göras i år. Anmäl er därför i god tid och tänk på att uppge samma namn både vid beställning och avhämtning.

Säckar för föreningar och strandstädare

Gråa kampanjsäckar från Kungsbacka kommun finns att hämta hos Kungsbacka direkt under vecka 15-17. Vi stöttar med säckar till alla vårstädande miljövänner inom idrottsföreningar, vägföreningar, samfälligheter, badföreningar, strandstädare och alla andra enskilda medborgare som vill delta i Skräpplockardagarna Tillsammans vårstädar vi Kungsbacka kommun.

Vid hämtning av säckar måste ni registrera er, max 2 rullar per förening (totalt 24 säckar), Ni kan få fler säckar i undantagsfall vid stora städinsatser, kontakta Teknik Avfall & Återvinning enligt nedan. Anmäl er gärna också på Håll Sverige Rents hemsida så att alla våra insatser i Kungsbacka kommer med i statistiken.

Stadshusets öppettider under vecka 15-17

Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17 (skärtorsdag 13 april stänger vi 15).
Fredag 8-15 (långfredag 14 april stängt).

Insamlat skräp

Av resurs- och miljöskäl ser vi gärna att de skolor och förskolor som har möjlighet att själva ta hand om det insamlade skräpet via ordinarie sophämtning eller besök på närmaste återvinningscentral, gör så. Återvinningscentralerna kommer att vara informerade och kostnadsfritt ta emot gulvita Håll Sverige rent-säckar samt grå kampanjsäckar märkta med Kungsbacka kommun. Ni kan inte lämna andra sorters säckar eller föremål vid dessa avlämningstillfällen. 

Avlämnaren kan givetvis alltid använda sitt eget återvinningskort som vid ett vanligt besök och lämna annat samtidigt. Kontakta alltid återvinningscentralens personal innan ni slänger kampanjsäckar, även om ni använder eget kort. 

Hämtning av skräp genom kommunens renhållning

När ni har plockat färdigt samlar ni säckarna i anslutning till ett vanligt grönt sopkärl som kan nås med lastbil. Kommunens renhållningsentreprenör Ragn-Sells utför sedan hämtning av gulvita och grå kampanjsäckar under ordinarie hämtning av hushållsavfall (normalt inom två veckor).

Observera att Ragn-Sells hämtar endast kampanjsäckar och inte andra sorters säckar eller föremål. Fördela vikten i flera säckar, maximal vikt per säck är 15 kg, tyngre säckar hämtar vi inte.

Vid strandstädningar med specifika problem att ställa säckar vid ordinarie sopkärl, kontakta Kungsbacka kommun, Teknik, Avfall & Återvinning på nedanstående telefon eller mejl. Kontaktuppgifter, exakt plats och säckantal måste alltid uppges. Vi hämtar dessa säckar efter bekräftad överenskommelse.

Hämtning av kampanjsäckar sker med start under vecka 16 och några veckor framåt.

Kontakta gärna

Jan Falebjörk
Teknik, Avfall & Återvinning
0300-83 88 93
jan.falebjork@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun deltar i Håll Sverige Rent-kampanjen Skräpplockardagarna sedan många år. Cirka 60 skolor och förskolor deltar varje år med stor entusiasm, tillsammans med idrottsföreningar, vägföreningar och andra miljövänner, i vårstädningen av Kungsbacka kommun.

Antalet deltagare har ökat markant varje år och mellan 2008-2012 ökade deltagarna från 1 000 till närmare 9 000 personer.

 

Säckar för Skolor och förskolor

Ni anmäler er till Håll Sverige Rent för att får säckar. Anmäl er på www.hsr.se senast den 26 mars för att få material. Skolmaterialet finns sedan för avhämtning hos kommunens kundcenter Kungsbacka direkt i stadshusets entréhall från och med vecka 15 (efter leverans) och under vecka 16-17.
Endast de förskolor och skolor som har anmält sig senast
26 mars kan hämta material och finns med på utlämningslistan. Efterbeställningar kan tyvärr inte göras i år. Anmäl er därför i god tid och tänk på att uppge samma namn både vid beställning och avhämtning.

 

Säckar för Föreningar och strandstädare

Kampanjsäckar finns att hämta under vecka 15-17. Vi stöttar alla vårstädande miljövänner inom idrottsföreningar, vägföreningar, samfälligheter, badföreningar, strandstädare och alla andra enskilda medborgare som vill delta i Skräpplockardagarna med kostnadsfria grå säckar märkta med Kungsbacka kommun. Tillsammans vårstädar vi Kungsbacka kommun.
Vid hämtning av säckar måste ni registrera er förening, max 2 rullar per förening (totalt 24 säckar), Ni kan få fler säckar i undantagsfall vid stora städinsatser, kontakta Teknik Avfall & Återvinning enligt nedan. Anmäl er gärna också på Håll Sverige Rents hemsida så att alla våra insatser i Kungsbacka kommer med i statistiken.

 

Stadshusets öppettider under vecka 15-17
måndag-torsdag 8-17 (skärtorsdag 13 april stänger vi 15).
fredag 8-15 (långfredag 14 april stängt).

 

Insamlat skräp

Av resurs- och miljöskäl ser vi gärna att de skolor och förskolor som har möjlighet att själva ta hand om det insamlade skräpet via ordinarie sophämtning eller besök på närmaste återvinningscentral, gör så. Återvinningscentralerna kommer att vara informerade och kostnadsfritt ta emot gulvita Håll Sverige rent-säckar samt grå kampanjsäckar märkta med Kungsbacka kommun. Ni kan inte lämna andra sorters säckar eller föremål vid dessa avlämningstillfällen.
Avlämnaren kan givetvis alltid använda sitt eget återvinningskort som vid ett vanligt besök och lämna annat samtidigt. Kontakta alltid återvinningscentralens personal innan ni slänger kampanjsäckar, även om ni använder eget kort.

 

Hämtning av skräp genom kommunens renhållning

När ni har plockat färdigt samlar ni säckarna i anslutning till ett vanligt grönt sopkärl som kan nås med lastbil. Kommunens renhållningsentreprenör Ragn-Sells utför sedan hämtning av gulvita och grå kampanjsäckar under ordinarie hämtning av hushållsavfall (normalt inom två veckor).

Observera att Ragn-Sells hämtar endast kampanjsäckar och inte andra sorters säckar eller föremål. Fördela vikten i flera säckar, max-vikt per säck är 15 kg, tyngre säckar hämtar vi inte.

Vid strandstädningar etc med specifika problem att ställa säckar vid ordinarie sopkärl,
kontakta Kungsbacka kommun, Teknik, Avfall & Återvinning på nedanstående telefon eller mejl.
Kontaktuppgifter, exakt plats och säckantal måste alltid uppges. Vi hämtar dessa säckar efter bekräftad överenskommelse.

Hämtning av kampanjsäckar sker med start under vecka 16 och några veckor framåt.

Kontakta gärna

 

Jan Falebjörk
Teknik, Avfall & Återvinning

0300-83 88 93jan.falebjork@kungsbacka.se