Att leva med MS - föreläsning 2 maj

Stödjer du någon med MS, multipel skleros? Välkommen på en föreläsning där sjuksköterskor från neurologmottagningen i Kungsbacka informerar och svarar på frågor ur ett anhörigperspektiv.

På föreläsningen tas bland annat upp bakgrunden till varför man får MS, vad det finns för olika sjukdomsförlopp och symtom, vad det innebär att sjukdomen går i skov, och vad det finns för behandlingar.

Tid och plats

Välkommen tisdagen den 2 maj klockan 18.

Anhörigcenter hittar du i centrala Kungsbacka, Västergatan 23, inne på gården.

Anmäl dig senast 27 april till: 0300-83 42 29 eller vardochomsorg.anhorigstod@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Vård & Omsorgs anhörigstöd
0300-83 42 29
vardochomsorg.anhorigstod@kungsbacka.se