Tvätta bilen på rätt sätt

Den 22-23 april är det Stora biltvättarhelgen. Biltvättarhelgen är ett initiativ för att fler ska tvätta bilen rätt och därmed minska utsläpp av tungmetaller, bilvårdsmedel och olja som riskerar att rinna rakt ut i våra sjöar och hav.

Mitt Vatten, Sveriges kommuner för rent vatten, startade 2014 Stora biltvättarhelgen, för att uppmärksamma hur viktigt det är att vi tvättar bilen på rätt sätt. Dina val kan enkelt bidra till ett renare vatten!

Tvätta bilen i en biltvättsanläggning

Tvätta din bil i en biltvättsanläggning. Det finns både automatiska och "gör-det-själv-hallar" med oljeavskiljare eller reningsverk som renar det förorenade vattnet från tvätten.

Tvättvattnet från biltvätt innehåller metaller, olja, rester från däck och vägbana samt kemikalier från bilvårdsmedel som är skadliga för människor, djur och miljön.

Tvättar du bilen på gatan, parkeringsplatsen eller på asfalterad mark kan föroreningar hamna i dagvattenledningar där vatten i många fall leds direkt ut i närmaste vattendrag, sjö eller havsvik.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

I de tvättanläggningar där du får ta med egna bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. 

I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter. Även miljöanpassade bilschampon, tvättmedel och såpa innehåller tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att tensiderna bryts ner lättare och snabbare. 

Tänk på att använda medlen sparsamt.

Även om du använder miljömärkta bilvårdsmedel så får inte tvättvattnet släppas ut direkt i naturen. Kom ihåg att lämna olja, överblivna avfettningsmedel och lösningsmedel till återvinningscentralen.

Via länkarna nedan kan du läsa mer om vad du bör tänka på inför biltvätten.

Kontakta gärna