Upprustning vid Hede station

Under våren 2018 rustar vi upp gång- och cykelvägen kring järnvägsbron vid Hede station.

Detta gör vi:

  • breddar gång- och cykelvägen
  • byter trappor
  • ordnar planteringarna
  • förbättrar belysningen

Arbetet börjar tidigast vecka 8 och pågår under våren och beräknas vara klart sommaren 2018. Entreprenör: Sandahls Grus & Asfalt AB

Mer information lämnas av

Projektledare Liw Rehnström
0300-83 81 07
liw.rehnstrom@kungsbacka.se