Halkan påverkar sophämtningen

Sophämtningen kan under måndagen bli försenad på grund av halkan.

Snöfall och halka gör att renhållningsfordonen har svårt att komma fram. Sophämtningen kan bli försenad eftersom det är halt på många vägar. Även slamtömningen är försenad och att det är därför viktigt att du har snöröjt runt brunnslocken och på vägen där slangen dras.

Hjälp sophämtarna genom att skotta dragvägen fram till kärlen. Låt kärlen stå kvar ute tills de har blivit tömda, även över natten.