Nominera till Lära för livet-priset

Varje år delas Lära för livet-priset ut för betydelsefulla insatser inom förskoleverksamhet, grundskola, gymnasie- samt vuxenutbildning. Vi vill ha förslag på den eller de som du anser ha gjort en betydande insats för att utveckla lärandet för barn och elever i Kungsbacka kommun. Skicka in ditt förslag senast den 31 augusti.

Prissumman är totalt 20 000 kronor som delas mellan nämnderna Förskola & Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad.

Stimulera till utveckling av lärandet

Genom Lära för livet-priset vill vi stimulera till utveckling av lärandet och lyfta fram den eller de som genom sitt arbetssätt medverkar till detta. När vi uppmärksammar goda exempel kan de spridas till andra och bidra till visionen:

"I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en kreativ miljö där alla tar ansvar, visar respekt och bryr sig om varandra. Alla elever lämnar skolan med god kompetens, god självkänsla och stark framtidstro. Livslångt lärande är en självklarhet. När vi växer som människor utvecklas både näringslivet och samhället i stort. " (ur vision 2030).

Alla kan lämna förslag

Föräldrar, elever, personal och kommuninvånare kan ge förslag till pristagare. Man kan nominera enskilda medarbetare inom förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, men även arbetslag inom skolorna kan premieras. Den eller de som får priset kan använda prissumman inom sitt verksamhetsområde. Samma person eller arbetslag kan inte få priset nästkommande år.

Motivera ditt förslag

Förutom namn på den eller de som du tycker ska få Lära för livet-priset vill vi att du:

  1. Lämnar en motivering till varför den eller de ska få priset, en beskrivning över på vilket sätt arbetet har gynnat lärandet.
  2. Anger vem som lämnar förslaget.
  3. Skicka in ditt förslag till forskola.grundskola@kungsbacka.se eller gymnasie.vuxenutbildning@kungsbacka.se

Prisutdelning i kommunfullmäktige

Nämnderna Förskola & Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad bedömer och utvärderar de inkomna nomineringarna. Priset delas ut av kommunfullmäktige under hösten.

Kontakta gärna

Kerstin Fredberg
kommunikationsspecialist FG
kerstin.fredberg@kungsbacka.se

Clara Engstrand
Utvecklingsledare GA
clara.engstrand@kungsbacka.se