Bevattningsförbud i Kungsbacka – följ utvecklingen

Fredagen den 6 juli införde Kungsbacka kommun bevattningsförbud för att minska vattenförbrukningen. Här på kungsbacka.se informerar vi återkommande om läget och vad som gäller.

Aktuellt om förbrukningen och det vi gör

Åtgärden med bevattningsförbud och våra invånares insatser ger resultat och förbrukningen har minskat. Det fortsatta väderläget med värme och torka innebär dock att läget är fortsatt allvarligt. Det finns ännu ingen prognos för när förbudet kan hävas. 

Digram publicerat 20 juli. Den grå grafen visar förbrukning 2017 och den blå 2018. Klicka på bilden för att få den större.

SMS-utskick till våra abonnenter gav gott resultat

Fredagen 13 juli sände vi information till samtliga abonnenter via den SMS-funktion som vi vanligtvis använder vid störningar i vattennätet. Syftet var att göra bevattningsförbudet ännu mer känt. Statistik över förbrukningen visar tydligt att förbrukningen minskat efter utskicket, se diagram ovan, vilket är väldigt positivt – stort tack till alla som hjälper till att spara genom att följa våra anvisningar! 

Vatten från Mölndal hjälper till

Från och med den 11 juli försörjer vi delar av Kungsbacka med vatten från Mölndal. De områden som berörs är Anneberg och Björkris. Åtgärden görs för att minska Kungsbackas uttag av vatten från vattentäkten vid Fjärås Bräcka.  De som får vatten i kranen från Mölndal kan eventuellt uppleva att smaken är lite annorlunda. Det kan också inledningsvis hända att vattnet blir lite missfärgat vilket beror på att rost kan lossna från ledningarna när flödesriktningen ändras.

Info till deltagare i Gothia cup

I nästa vecka har vi Gothia cup i Kungsbacka, vi kommer då att uppmärksamma de som bor i våra lokaler att vi tillsammans i Kungsbacka behöver spara på vatten.

Dricksvatten för dig med egen brunn

Hushåll med egen brunn som får problem med vattenförsörjning kan vid behov hämta vatten vid kommunens tryckstegringsstationer
Här hittar du information om var de finns

Det här innebär bevattningsförbud

Inte vattna med slang eller fylla poolen

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till:

  • bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare
  • bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande
  • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad
  • att exempelvis tvätta fasader, fordon, med mera

I de fall kommunen vattnar våra rondeller och blommor görs detta med vatten från Kungsbackaån.

Bevattningsförbudet gäller även abonnenter som får kommunalt vatten via någon av kommunens vattenföreningar.

Frågor och svar om bevattningsförbud

Via länken finns frågor och svar om bevattningsförbud. Vi uppdaterar sidan utifrån nya frågor som kommer in.

Frågor och svar om bevattningsförbudet

Därför måste vi spara

Den långa perioden med varmt och torrt väder i kombination med stor vattenförbrukning gör att vattenverket i Fjärås Bräcka ligger nära gränsen till sin maxkapacitet för att producera vatten. Vattentillgången i sjön Lygnern är god, men grundvattennivån i Bräckan riskerar att sjunka om förbrukningen fortsätter att vara hög.

Det råder ingen omedelbar risk för att dricksvattnet ska ta slut. Men om det skulle inträffa en större läcka eller en brand måste vi ha marginaler kvar i ledningsnätet. Därför inför vi bevattningsförbud som en säkerhetsåtgärd.

Om en abonnent bryter mot bevattningsförbudet kan kommunen stänga av vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka med stöd av LAV – Lagen om Allmänna Vattentjänster.

Tips på hur du sparar vatten i vardagen

Sedan förbudet infördes har kommunen fått många bra tips från våra invånare och vi är tacksamma för allas stora engagemang att sprida informationen. Här några

  • Samla upp duschvatten i hinkar och använd det att vattna med
  • Utmana dig själv och tävla med andra i hur mycket vatten som kan samlas från olika källor, t ex när du måste byta ut i hundens vattenskål eller samla sista sköljvattnet från tvättmaskinen. 

Fler tips hittar du här 

Om vårt vatten

Vid Fjärås bräcka finns Kungsbacka kommuns huvudvattentäkt och ett vattenverk. Detta försörjer cirka 64 000 personer i kommunen med ett av Sveriges bästa dricksvatten. Vattnet kommer från grundvatten kompletterad med konstgjord infiltration från sjön Lygnern.

Mer information lämnas av

Kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se