Eldningsförbud i Kungsbacka kommun

Det varma och soliga vädret fortsätter och risken för gräs- och skogsbrand har ökat ytterligare till kritiska nivåer. Räddningstjänsten Storgöteborg har under helgen, släckt ett flertal bränder i terrängen och det brinner fortfarande på flertalet ställen i Sverige.

Kommunerna inom Räddningstjänsten Storgöteborgs ansvarsområde: Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum har därför fattat beslutat om förbud mot eldning utomhus. Det är mycket viktigt att eldningsförbudet respekteras. Överträdelse är grund för polisanmälan. 

Mer om eldningsförbudet

Eldningsförbudet gäller från och med den 22 maj kl 9.00 och tills vidare.
Förbudet gäller alla typer av uppgörande av eld utomhus samt grillning på mark.
När det råder eldningsförbud är det tillåtet att grilla i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser på marken (exempelvis murade, grävda och avskärmade).

Engångsgrill får användas, men den får inte placeras direkt på marken. I detta extrema läge är det dock mycket olämpligt om den används i anslutning till skog och terräng.Vid övrig eldning görs det ingen skillnad på villatomten eller övriga markområden. Omfattningen av förbudet kan variera och det framgår i varje enskilt fall.

Mer information

Du hittar mer information om eldningsförbudet på Räddningstjänsten Storgöteborg