Åsa

Lannekulla 20:5

Aktuellt

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för Lannekulla 20:5 m.fl. Samrådet pågår 6 mars till 3 april 2018.

Syfte med detaljplanen

Samrådsförslaget syftar till att skapa möjlighet för permanentboende för fastigheterna i Lannekulla 20:5 m. fl. genom att öka byggrätten. Förslaget är även att medge byggrätter för de fem hus som idag ligger på parkmark.

Området har en välbevarad karaktär och är det önskvärt att styra utformningen så att denna karaktär bevaras så långt möjligt.

Välkommen på samrådsmöte

Måndag 26 mars är du välkommen på samrådsmöte om Lannekulla 20:5 m.fl. Då kommer det att finnas handläggare på plats som kan besvara frågor. Ingen föranmälan krävs.

Tid: 26 mars, klockan 18
Plats: Särörummet i Stadshusets entréplan

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna