Renhållningstaxa

Renhållningstaxa i Kungsbacka från 1 maj 2018.

Taxan beslutades av kommunfullmäktige 15 juni 2017, och reviderades 10 april 2018 (med avgifter för underjordsbehållare).