Renhållningstaxa

Renhållningstaxa i Kungsbacka från 1 januari 2018.

Taxan beslutades av kommunfullmäktige 15 juni 2017.