Renhållningstaxa

Renhållningstaxa i Kungsbacka från 1 januari 2017.

Taxan beslutades av kommunfullmäktige 16 juni 2016.