Bo i Kungsbacka

Vi är glada över att Kungsbacka är en attraktiv kommun och att många vill flytta hit. Samtidigt är det svårt att hinna planera, projektera och bygga bostäder för ett hållbart samhälle i samma takt.

Kungsbacka kommun planerar för ungefär 500 nya bostäder årligen. Läs gärna mer under Byggprojekt.

Mål för nya bostäder

Bostadspolitiken är en av de viktigaste framtidsfrågorna för Kungsbacka kommun. "Mål för bostadsbyggandet 2014-2020" innebär att kommunens utvecklingstakt bibehålls på en hög nivå. 

Bostadsförmedlingen

Under 2014 har vi moderniserat den kommunala bostadsförmedlingen.