Regler för bostadsförmedling

Du kan anmäla dig som bostadssökande från och med den dag du fyller 18 år. Bostadsförmedlingen är öppen för alla oavsett bostadsort.

Anmälan till bostadskön

Hantering och administration av bostadskön bygger på självadministration via vårt IT-stöd. Du anmäler dig via bostadsformedling.kungsbacka.se. Samtliga obligatoriska uppgifter i formuläret ska vara ifyllda för att din ansökan ska vara giltig. Ansökan registreras samma dag som den görs och kötiden räknas från samma datum. Om betalning inte kommit in inom 30 dagar från anmälningstillfället tas din ansökan bort.

Du som söker ansvarar för att uppgifterna i din ansökan alltid är uppdaterade och sanningsenliga. Du måste också samtycka till att uppgifterna tills vidare får lagras, sparas och bearbetas i bostadsförmedlingens databas (enligt PUL, personuppgiftslagen).

Du kan ange vilket/vilka områden du vill bo i. Om du har valt att prenumerera på lediga lägenheter får du då aviseringar via e-post när det finns en ledig lägenhet i området.

Kommunikation

All kommunikation med sökanden sker via e-post, Mitt konto och i undantagsfall via brev. Du ansvarar för att bostadsförmedlingen alltid har tillgång till aktuella adresser genom att hålla Mitt konto uppdaterat.

Avgifter

Samtliga avgifter tillfaller kommunen, det vill säga ingen av dessa avgifter betalas tillbaka. Betalning görs med OCR-nummer som referens. Beloppen beslutas av kommunfullmäktige.

Nu gällande avgifter är:

 • Anmälningsavgift:
  För att din ansökan ska registreras måste du betala en anmälningsavgift på 500 kronor. Ansökan är giltig och ger möjlighet att stå i kö till bostäder först när bostadsförmedlingen har fått pengarna. Kötiden räknas från samma datum som anmälan görs. Det utgår ingen påminnelse för anmälningsavgift. Om betalning inte kommit in inom 30 dagar från anmälningstillfället raderas dina uppgifter och din ansökan tas bort.
 • Årsavgift:
  Första året betalar du endast anmälningsavgiften som är 500 kronor. Från och med år två (på årsdagen ett år efter anmälningsdagen) ska årsavgift betalas. Årsavgiften är 300 kronor och betalas varje år du står som sökande i kön. Du får information om att göra inbetalning via e-post. Informationen kommer 60 dagar före din ansökans årsdag. Du får ytterligare en påminnelse på själva årsdagen. Om ingen betalning registrerats 30 dagar efter årsdagen raderas dina uppgifter och din ansökan tas bort. Dina köpoäng kan inte återskapas om du raderas. Tänk på att det tar upp till tre dagar innan din betalning registreras hos oss och var noggrann med att ange rätt OCR-nummer. Du kan se dina inbetalningsuppgifter när du är inloggad på ”Mitt konto”. Bostadsförmedlingen skickar e-postmeddelanden till den adress som du har registrerat. Tänk på att kontrollera bland skräpposten så att inte meddelandena hamnar där.
 • Förmedlingsavgift:
  Förmedlas du en lägenhet genom bostadsförmedlingen ska du betala 800 kronor i förmedlingsavgift. Du har 30 dagar på dig att betala avgiften och det utgår en påminnelse.

Avregistrering av ansökan

Ansökan avregistreras och/eller kötid nollställs om:

 • Den sökande inte betalar sin anmälningsavgift.
 • Den sökande inte betalar sin årsavgift.
 • Den sökande blivit förmedlad en lägenhet via bostadsförmedlingen. (Kötiden nollställs, kunden avregistreras inte.)
 • Vid nej-tack eller uteblivet svar vid sammanlagt fyra tillfällen nollställs kötiden.
 • Den sökande själv begär det.

Vid avregistrering tas alla handlingar bort och kan inte återaktiveras. Kötiden är personlig och kan inte överlåtas på någon annan.

Köhantering

Alla sökande står i en gemensam kö. Du ska själv aktivt anmäla intresse för de lägenheter du önskar söka. Därefter fattas beslutet av fastighetsägare som har rätt att ta kreditupplysning och inhämta den information som behövs för att kunna bedöma och pröva din ansökan.

Fastighetsägarna beslutar om de krav som gäller för att du ska bli godkänd som hyresgäst. Kraven kan avse typ av inkomst, inkomstens storlek, antalet personer i hushållet, betalningsförmåga med mera.

Du ansvarar för att dina uppgifter i din sökprofil är uppdaterade och korrekta.

När du anmält intresse för en lägenhet och får ett erbjudande till visning eller kontrakt kan du tacka nej maximalt fyra gånger. Uteblivet svar räknas också som ett nej. Därefter nollställs din kötid. Ingen ny avgift tas ut det aktuella året om du redan betalt årsavgift.

Om du har angett intresse för ett särskilt bostadsområde får du, om du har valt att prenumerera på lediga lägenheter, aviseringar via e-post om aktuella objekt i detta område. Du väljer då själv om du vill ställa dig som sökande på aktuellt objekt. Det är endast de objekt du väljer att anmäla dig som sökande på som omfattas av regeln avseende att du maximalt kan tacka nej fyra gånger.

Det är du själv som ansvarar för att bevaka om du kallas till visning på en lägenhet som du anmält intresse för. Tiden för hur länge lägenheten ligger ute står i annonsen. Därefter ska du aktivt kontrollera din e-post för att kunna svara på inbjudan till visning om det blir aktuellt. Om du inte svarat inom utsatt tid på inbjudan räknas det som ett nej och erbjudandet går vidare till nästa person i kön.

Med begränsat antal nej-svar är det därför viktigt att du som söker bara gör intresseanmälan på de lägenheter du verkligen är intresserad av.

Medsökande

Medsökande är den person som du ska bo med och som du vill ska stå som sökande av bostaden tillsammans med dig. Det är en upplysning till fastighetsägaren om att två personer kan komma att vilja stå på hyreskontraktet. Medsökande ska vara över 18 år.

Uppgifter om barn som ska bo i hushållet benämns inte som medsökande.

Din medsökande tas bort från ditt ärende om du själv eller medsökande meddelar detta eller genom att du själv lägger till eller tar bort uppgiften i din ansökan. Inga uppgifter sparas i systemet. Medsökande får ingen egen kötid i systemet och har inte rätt till de köpoäng som en huvudsökande genererar och behöver därför heller inte betala någon avgift. För att få köpoäng måste man vara registrerad som huvudsökande och betala avgifterna. Man kan vara både huvudsökande och samtidigt stå som medsökande till annan person.

Medsökande kan inte ta över huvudsökandes köplats. Undantag från denna regel är endast i fall där huvudsökande avlider och medsökande önskar överta köplatsen inom den årsperiod som avgift är betald för. Då kontaktar medsökande kommunen som justerar namn så att medsökande istället blir huvudsökande.

I särskilda fall då till exempel den huvudsökande av olika skäl är oförmögen att stå kvar som huvudsökande på grund av sjukdom, kan förfrågan göras till kommunen genom att ange skäl om att överlåta sina köpoäng från huvudsökande till medsökande. Då avgörs det från fall till fall utifrån styrkt skäl om medsökande istället ska bli huvudsökande.

Rivningskontrakt

När du skriver på ett rivningskontrakt på en bostad accepterar du de villkor som finns om tidsbegränsning i kontraktet.

Du behåller din kötid i bostadsförmedlingen och betalar inte förmedlingsavgift för bostad som du fått med rivningskontrakt. Du får stå kvar i kön med dina poäng och fortsätta söka bostad så länge du betalar in den årliga avgiften.

Övriga uppgifter

Om du vill ha med någon ytterligare information till fastighetsägaren i din ansökan, till exempel om du har borgensman eller något annat viktigt avseende din betalningsförmåga, kan du fylla i det i fältet för övrig information direkt efter dina inkomstuppgifter.