Klimat

Kungsbacka kommun har skrivit under Borgmästaravtalet för klimat och energi.

Det innebär att vi ska:

  • Minska utsläppen av koldioxid (eller andra växthusgaser) i kommunen med minst 40 procent till år 2030, framför allt genom förbättrad energieffektivitet och användning av förnyelsebara energikällor.
  • Öka vår klimattålighet genom att anpassa oss till klimatförändringarnas följder.

Avtalet skrevs under i november 2016. Första steget i arbetet är att göra en utsläppsinventering och en risk- och sårbarhetsanalys med fokus på klimatförändringar. Inom två år från undertecknandet ska vi lämna in en åtgärdsplan för hållbar energi och hållbart klimat som ska innehålla en klimatanpassningsplan. Åtgärdsplanen ska sedan följas upp vartannat år och rapporteras in.  

Avtalet i korthet

Borgmästaravtalet är ett samarbete mellan nästan 7 000 städer, byar och kommuner i hela världen. Det kom till för att sprida kunskap och ge vägledning i arbetet med att möta de klimatutmaningar vi står inför. Avtalet fokuserar på att begränsa klimatförändringarna, anpassa till de klimatförändringar som ändå uppstår och skapa en hållbar energiförsörjning.