VA-taxa

Du som är ansluten till VA-nätet och vid debiteringstillfället är fastighetsägare, eller den som enligt fastighetstaxeringslagen anses som fastighetsägare, måste betala avgift.

Förklaring till VA-fakturan

Vad menas med lägenhetsavgift? Läs mer här.

Avgifter från 1 januari 2017

Fast avgiftKostnad
Vatten 1 909 kr/år
Vatten, spillvatten 2 385 kr/år
Vatten, spillvatten, dagvatten 2 385 kr/år
Rörlig avgiftKostnad
Vatten 8,39 kr/m3
Spillvatten 16,80 kr/m3
Vatten, spillvatten, dagvatten 25,19 kr/m3
ÅrsavgiftKostnad
Avlopp obebodd fastighet 1 909 kr/år
Avlopp 1 person 2 747  kr/år
Avlopp 2 personer 3 588 kr/år
Avlopp 3 personer 4 427  kr/år
Avlopp 4 personer 5 266  kr/år
 Avlopp 5 personer

6 107 kr/år 

 Avlopp 6 personer 6 946 kr/år 
 Sommaravlopp 2 916 kr/år 

Exempel på årsavgift för hushåll med vatten, spillvatten och dagvatten

FörbrukningKostnad
150 m3 6 163 kr
200 m3 7 422 kr

Avgifter för vattenmätare


Kostnad
Vinterförvaring 618 kr
Byte av sönderfrusen mätare 882 kr
Uthyrning av ståndrörmätare för brandpost 265 kr/mån
Trasig ståndrörmätare, extra avgift 795 kr
Kontroll av vattenmätare 882 kr
 Stängning/återkoppling pga abonnentens försumlighet 618 kr 
 Besöksavgift vid upprepade besök 354 kr 

Lagstadgad moms ingår i avgifterna.