Flyttning och ägarbyte

Om du flyttar eller om fastigheten byter ägare måste du anmäla detta.

Anmälan om flytt eller ändrad ägare gör du via blanketten Nytt abonnemang och ägarbyte.

Den hittar du via länken här till höger.