Flyttning och ägarbyte

Om du flyttar eller om fastigheten byter ägare måste du anmäla detta.

Nytt abonnemang eller anmälan om flytt/ändrad ägare gör du via någon av blanketterna här till höger.