Ansök om bygglov

Fullständiga ansökningshandlingar gör att vi kan behandla din bygglovsansökan snabbare. Ansök gärna via vår e-tjänst.

Ansökningshandlingar 

Bygglovsansökan ska innehålla:

  • Planritning, sektionsritning och fasadritning
  • Situationsplan (ritad på kommunens kartunderlag eller nybyggnadskarta)
  • Anmälan av vem som ska vara kontrollansvarig
  • VA-karta om anslutning ska göras till kommunalt vatten och avlopp

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda i svart och vitt på vitt, orutat papper. Alla ritningar ska lämnas in i ett exemplar i storlek A4 eller A3. Har du större ritningar ska du lämna in dem digitalt som pdf-fil.

Planritning, sektionsritning och fasadritning

Plan- och sektionsritningar ska vara måttsatta och skalenliga i skala 1:100. Vid tillbyggnad ska tillbyggd del markeras. Fasadritning behöver inte vara måttsatta men de ska vara skalenliga och gärna med skalstock på ritningen.

Situationsplan

Situationsplanen kan antingen baseras på kommunens nybyggnadskarta, kartunderlag för situationsplan eller Lantmäteriets förrättningskarta. Den ska vara max två år gammal.  

Vid tillbyggnad ska tillbyggd del ritas in på situationsplanen. Ange mått på tillbyggnad och minst två avstånd vinkelrätt från tomtgräns till tillbyggd del.

Beställ karta till bygglov

Anmälan av vem som ska vara kontrollansvarig

Kontrollansvarig är en person som hjälper byggherren med kunskap och erfarenhet för att lagkraven ska uppfyllas. 

Läs mer om kontrollansvarig

VA-karta

Beställ VA-karta 

Enskilt avlopp

Om din fastighet saknar anslutning till kommunalt vatten och avlopp kontrollerar vi i samband med din ansökan att fastigheten har en tillfredsställande enskild VA-anläggning. Du kan inte få bygglov om du saknar en godkänd vatten- och avloppsanläggning. 

Läs mer om enskilt avlopp

Kostnad

Det är mycket som påverkar vad ditt bygglov eller din anmälan kommer att kosta. Till exempel vad du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Så mycket kostar det

Skicka in handlingar

Skicka in undertecknad ansökan samt övriga handlingar till:

Kungsbacka kommun
Plan & Bygg 
434 81 Kungsbacka

Gå vidare till granskning

När din ansökan kommit in granskar vi den utifrån gällande bestämmelser. Följ ditt ärende i vårt webbdiarium.