Karta för bygglov och anmälan

När du söker bygglov eller gör en anmälan ska du lämna in en situationsplan. Beroende på vad du ska bygga och var du bor ska situationsplanen antingen ritas på kommunens nybyggnadskarta, kartunderlag för situationsplan eller Lantmäteriets förrättningskarta.

Beställ karta

Du beställer nybyggnadskarta eller kartunderlag för situationsplan genom vår e-tjänst. 

Vilken karta behöver jag?

Nybyggnadskarta används när du söker bygglov för att bygga ett nytt bostadshus eller en ny verksamhet inom detaljplanelagt område i hela kommunen. I vissa fall behövs även en nybyggnadskarta vid tillbyggnader för industri.

Kartunderlag för situationsplan används när du anmäler så kallade attefallsåtgärder, söker bygglov för nybyggnation utom detaljplanelagt område och vid tillbyggnader i hela kommunen. Inom vissa områden rekommenderar vi istället en förrättningskarta från Lantmäteriet.

Kartavdelningen kan lämna besked om vilken karta du ska använda.

För att ta reda på om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område kan du titta på Kungsbackas webbkarta.

Taxa

En nybyggnadskarta för en villatomt kostar 6 720 kr (2017 års taxa).

Ett kartunderlag för situationsplan kostar 672 kr (2017 års taxa). Kartunderlaget kan levereras digitalt för en tilläggskostnad om 672 kr.