Busshållplatser

Varje år bygger Trafik & Park flera nya busshållplatser och bygger om vissa för att öka trafiksäkerheten och höja standarden.

Det finns en lista hos kommunen över önskemål om nya busshållplatser och busskurer, och om att få busshållplatser ombyggda. Från denna lista görs varje år prioriteringar utifrån antalet påstigande, trafiksäkerheten och förutsättningarna på platsen.