Det här lovar vi om belysning

Efter att anmälan kommit in till Teknik ska vi så fort som möjligt spärra av eller varningsmarkera skador på belysningsanläggning som kan orsaka personskador.

Fel på belysningsanläggning som innebär att en eller flera belysningsstolpar är ur funktion ska åtgärdas inom tre veckor.