Foto: Hannah Larsson

Välkommen till Åsa Gårdsskola!

Åsa Gårdsskola ligger i centrala Åsa, i södra delen av Kungsbacka kommun.

Åsa Gårdsskola  består av tre förskolor, en F-9 skola med tre fritidshem och en fritidsklubb.

Från och med 170801 - 200731 kommer vi att prova organisationsformen intraprenad.

Kontakta gärna

Åsa Gårdsskola
0300-83 37 00
asagardsskolan@kungsbacka.se

Rektor F-3 Marie Bredman
0300-83 37 02
marie.bredman@kungsbacka.se

Rektor 4-9 Carina Larsson
0300-83 37 01
carina.larsson@kungsbacka.se

Fler kontaktuppgifter