Kontaktsida barn och elevhälsoteam

På denna sida hittar du kontaktuppgifter till vår elevhälsa.

Förskolechef

Katarina Skoogsberg
0300 83 64 61 
katarina.skoogsberg@kungsbacka.se 

Rektor

Fredrik Höög
0300 83 50 92
fredrik.hoog@kungsbacka.se 

Skolsköterska

Åsa Andersson 
0300 83 64 62
asa.andersson4@kungsbacka.se

Kurator

Jenny Borgström
0300 83 64 07
jenny.borgstrom@kungsbacka.se

Skolpsykolog

Marina Bartosz
0300 83 54 60
marina.bartosz@kungsbacka.se

Specialpedagog

Eva Erlandsson
0300 83 64 71
eva.erlandsson@kungsbacka.se

Logoped

Maria Wikström
0300 83  64 24
maria.wikstrom@kungsbacka.se 

Coach

Joakim Karlsson
0300 83 47 38
joakim.karlsson@kungsbacka.se