Läsårstider och skolans studiedagar

Förskolan och skolan har rätt att stänga två dagar per termin utöver lästiderna. Det innebär fyra dagar per år. Vid stängningsdag är all verksamhet stängd: förskola, fritidshem och skola. Vid studiedag är endast skolan stängd. Förskola och fritidshem har öppet.

Våra studiedagar och stängninsdagar vårterminen 2018 är:

Skola:
Måndag 8 januari Stängningsdag
Fredag 9 mars Studiedag
Måndag 18 juni OBS Preliminärt! Stängningsdag

Förskola:
Måndag 18 juni OBS Preliminärt! Stängningsdag

Pedagogerna kommer gå ut med information när det närmar sig. Då är all verksamhet stängd. Har du omsorgsbehov kontakta pedagogerna.

Läsårstider hittar du här:

Lov och ledigheter