Läsårstider och skolans studiedagar

Förskolan och skolan har rätt att stänga två dagar per termin utöver lästiderna. Det innebär fyra dagar per år. Vid stängningsdag är all verksamhet stängd: förskola, fritidshem och skola. Vid studiedag är endast skolan stängd. Förskola och fritidshem har öppet.

Våra stängningsdagar som är planerade framåt är:

  • den 20 februari har förskola stängt.
  • den 1 februari har skola stängt.

Då är all verksamhet stängd. Har du omsorgsbehov kontakta förskolechef Katarina Skoogsberg eller rektor Fredrik Höög. Se kontaktuppgifter nedan.

Läsårstider hittar du här:

Lov och ledigheter