Foto: Hannah Larsson

Läsårstider och skolans studiedagar

Förskolan och skolan har rätt att stänga två dagar per termin utöver lästiderna. Det innebär fyra dagar per år. Vid stängningsdag är all verksamhet stängd: förskola, fritidshem och skola. Vid studiedag är endast skolan stängd. Förskola och fritidshem har öppet.

Våra stängningsdagar som är planerade framåt är:

  • den 20 februari har förskola stängt.
  • den 1 februari har skola stängt.

Då är all verksamhet stängd. Har du omsorgsbehov kontakta förskolechef Katarina Skoogsberg eller rektor Fredrik Höög. Se kontaktuppgifter nedan.

Läsårstider hittar du här:

Lov och ledigheter