Läsårstider 2016/2017

Välkomna till en ny termin! Här kommer läsåret 2016/2017 med studiedagar, lov med mera.

Vårterminen 2016

 • Vårterminen startar måndag 11 januari

Lov och studiedagar:

 • sportlov måndag 15 februari - fredag 19 februari
 • studiedag torsdag 25 februari
 • påsklov tisdag 29 mars - fredag 1 april
 • studiedag måndag 18 april •lovdag fredag 6 maj 
 • Sista skoldag: fredag 10 juni
 • Förutom de gemensamma studiedagarna ovan kan skolorna ha en egen studiedag. Respektive skola informerar om när den är.

Läsåret 2016-2017

Höstterminen 2016 startar måndag 22 augusti.


Lov och studiedagar:

 • höstlov vecka 44, 31 oktober - 4 november (höstlovet består av tre studiedagar då lärare arbetar samt två lovdagar)
 • Sista skoldag innan jullovet: torsdag 22 december


Vårterminen 2017

 • Vårterminen startar måndag 9 januari.


Lov och studiedagar:

 • sportlov måndag 13 februari - fredag 17 februari
 • påsklov måndag 10 april - torsdag 13 april
 • lovdag fredag 26 maj
 • lovdag måndag 5 juni
 • Sista skoldag: fredag 16 juni


Förutom ledigheter enligt ovan har skolorna två studiedagar då eleverna är lediga. Våra är den 25/2-16 och 13/6-16


Öppettider inom barnomsorg.
Studiedagar kan även innebära begränsat öppethållande inom förskola, fritidshem och dagbarnvårdare. 25/2 och 13/6 är fritidshem och förskola stängda.