Fritidshem

På Björkrisskolan finns två fritidshem. Fritidshemmen heter Bauer och Beskow och är åldersblandade grupper från F-3. 

Fritidshem och skola är integrerad verksamhet och vi har gemensamma lokaler. Lokalerna har hemvist med kök, grupprum, slöjdsalar, klassrum  och matematikverkstad. Fritidshemmen har tillgång till idrottssalen och i utemiljö en fin skolgård med multirink.

Lärmiljöerna är medvetet strukturerade för olika aktiviteter: lugna, motoriska och konstruerande med mera.

Fritidhemmen arbetar med elevinflytande i vardagen och har ett aktivt fritidsråd där alla elever deltar.

Fritidspedagoger ansvarar för utbildningen i fritidehemmen tillsammans med förskollärare och elevassistenter.