Enkätresultat

Varje år genomför vi gemensamt med övriga kommuner inom Göteborgsregionen, GR, en enkät till vårdnadshavare och elever inom förskola och skola.

Skolinspektionens enkät till vårdnadshavare 2015.

Skolenkät 2015 vårdnadshavare förskoleklass.pdf

Skolenkät hösten 2015 vårdnadshavare grundskola.pdf

 

I Göteborgsregionen, GR enkät fårvårdnadshavare och elever svara på ett antal frågor inom områdena: 

  • trivsel och trygghet 
  • delaktighet och inflytande
  • skolmiljön
  • bemötande
  • kunskap och lärande 


Enkäten besvaras också av elever i årskurs två, fem och åtta och deras föräldrar. 

Björkris Elever årskurs 2.pdf

Björkrisskolan årskurs 2 föräldrar 2015.pdf

Alla svar behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas med hjälp av staplar och diagram där det inte framgår vad enskilda personer svarat.