Kontakta oss

På denna sida hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på skolan. Hittar du inte den du söker kan du alltid vända dig till vår expedition.

Besöksadress, telefon och e-post
Fjärås Bräckaskolan
Rossaredsvägen 626
439 72 Fjärås 
E-post: fjarasbrackaskolan@kungsbacka.se

Skolexpedition
Paula Juhlin
0300- 83 53 40
E-post: paula.juhlin@kungsbacka.se
Expeditionen är bemannad måndag - torsdag 7-16 och fredag 7-13:30

Rektor Katrin Andersson, Blå
Telefon: 0300-83 53 62
E-post: katrin.andersson@kungsbacka.se
Ansvarar för: Klass  F-Väst, 1-Natur, 1-Kartan, 1-Väst, 2-Natur, 2-Kartan, 3A, 3B, 3C, 3D samt Fritidshemmen Natur, Kartan, Väst och Kompassen.

Rektor Susanne Lyckevall, Gul
0300-83 76 09
E-post: susanne.lyckevall@kungsbacka.se
Ansvarar för: Klass  F-Öst, F-Kartan, 2-Öst, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D samt Fritidshemmen Öst och Klubben.

Rektor Anders Norén, Röd
Telefon: 0300-83 53 04
E-post: anders.noren@kungsbacka.se
Ansvarar för: F-Nord, F-Syd, 1-Syd, 2-Nord samt fritidshemmen Nord och Syd.

Rektor Anna Palmås (på Gällingeskolan heltid under läsåret 17/18)
Telefon: 0300-83 53 42
E-post: anna.palmas@kungsbacka.se

Verksamhetschef pedagogiskt område Söder
Annika Hellström
Telefon: 0300-83 47 71
E-post: annika.hellstrom@kungsbacka.se

Vaktmästare Micael Andersson
Telefon: 0300-83 53 46
E-post: micael.andersson@kungsbacka.se

Skolsköterska Marika Nygårds
Telefon: 0300-83 53 48
E-post: marika.nygards@kungsbacka.se

Kurator Catharina Dotevall
Telefon: 0300-83 53 07
E-post: catharina.u.dotevall@kungsbacka.se

Psykolog Malin Lundin
E-post: malin.e.lundin@kungsbacka.se
Telefon: 0300-83 53 25

Logoped Mårten Bucht
E-post: marten.bucht@kungsbacka.se
Telefon: 0300-83 75 09

Kökschef Carina Gustafsson
Telefon: 0300-83 53 50
E-post: carina.gustafsson@kungsbacka.se

Fritids Kartan 0300-83 53 53
Fritids Kompassen 0300-83 53 49
Fritids Natur 0300-83 53 54
Fritids Nord 0300-83 53 51
Fritids Syd 0300-83 53 52
Fritids Väst 0300-83 53 55
Fritids Öst 0300-83 53 56
Fritids Klubben 0300-83 53 83

Mail till fritidshemmen: fjarasbrackaskolansfritidshem@kungsbacka.se. Vid mail, ange gärna i ämnesraden vilket fritidshem du vill komma i kontakt med.

Sjukanmälan görs till Skola24 på tfn: 0515-777613

Föräldrarådet E-post: bracka.foraldrarad@gmail.com

Kontaktsida elevhälsoteam

Här hittar du alla kontaktuppgifter till Fjärås bräckaskolans elevhälsoteam

Rektor Katrin Andersson
Telefon: 0300-83 53 62
E-post: katrin.andersson@kungsbacka.se

Rektor Susanne Lyckevall
0300-83 76 09
susanne.lyckevall@kungsbacka.se

Rektor Anders Norén
Telefon: 0300-83 53 04
E-post: anders.noren@kungsbacka.se

Skolsköterska Marika Nygårds
Telefon: 0300-83 53 48
E-post: marika.nygards@kungsbacka.se

Kurator Catharina Dotevall
Telefon: 0300-83 53 07
E-post: catharina.u.dotevall@kungsbacka.se

Psykolog Malin Lundin
E-post: malin.lundin@kungsbacka.se
Telefon: 0300-83 53 25

Logoped Mårten Bucht
E-post: marten.bucht@kungsbacka.se
Telefon: 0300-83 75 09