Organisation

Fjärås Bräckaskolan är indelad i tre skolenheter; Blå, Gul och Röd.

Blå

Till Fjärås Bräckaskolans skolenhet Blå hör Klass F-Natur, F-Kartan, F-Väst, 1-Natur, 1-Kartan, 2-Väst, 5A, 5B, 5C, 5D samt Fritidshem Kartan, Fritidshem Natur, Fritidshem Väst och Fritidshem Kompassen.

Gul 

Till Fjärås Bräckaskolans skolenhet Gul hör Klass 1-Öst, 2-Öst, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 5D samt Fritidshem Klubben och Fritidshem Öst.

Röd

Till Fjärås Bräckaskolans skolenhet Röd hör Klasserna F-Syd, 1-Nord, 2-Syd, 2-Nord samt Fritidshem Syd och Fritidshem Nord. 

Pedagogiskt område Söder

Kungsbacka kommuns kommunala skolor är indelade tre pedagogiska områden, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogiskt område har en ansvarig verksamhetschef.

Fjärås Bräckaskolan ingår i pedagogiskt  område Söder. Ansvarig verksamhetschef för Söder är Annika Hellström.

På sidan kontakta oss hittar du samtliga kontaktuppgifter och besöksadresser till skolan.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola