Vi bygger ut 2017

Fjärås Bräckaskolans byggs om och byggs till. Arbetet sker i två etapper. Första etappen beräknas stå klar höstterminen 2019. Hela skolan beräknas stå klar höstterminen 2020. Skolan ska då kunna ta emot 660 elever.

Under tiden rivning och nybygge sker kommer delar av skolan att vara en byggarbetsplats. Skolgården kommer delvis att vara avspärrad under byggtiden.

En del förändringar kommer att ske på skolan när vi pratar om lokaler. Förskoleklass till årskurs 3 kommer inte att påverkas, utan dessa kommer att gå kvar på skolan under byggarbetstiden.  

Under hösten kommer de elever som börjar årskurs 4-5 och få sin undervisning i pavilonger som vi kallar Norra Bräckaskolan, dessa placeras vid Fjärås Fritidscenter.

Vecka 26 startar rivningen på skolan. På denna sida kommer du att kunna läsa mer om vad som händer på skolan under byggperioden då vi löpnade kommer att uppdatera.