Läsårstider och skolans studiedagar

Via länken hittar du information om de gemensamma läsårstiderna för Kungsbacka kommunala skolor.

Läsårstider Kungsbacka kommunala skolor

 

Studiedagar vt 2018

  • måndag 8 januari. Begränsat öppethållande
  • fredag 9 mars. Endast skolan stängd
  • torsdag 19 april. Endast skolan stängd
  • onsdag 16 maj. Begränsat öppethållande

Vid tillfällen då vi har gemensam utbildning för alla våra medarbetare, kan alla elever som behöver omsorg dessa dagar få det men vi ordnar den på annat sätt än normalt. Meddela administratör Elise Holmberg 0300-835600 om du behöver omsorg.