Om oss

Fjordskolan har elever från förskoleklass till år 6. Läsåret 2017-18 har skolan cirka 480 elever fördelade på 22 klasser.

Vi har tre fritidshem och två fritidsklubbar. Här erbjuder vi elever som behöver omsorg före och efter skoltid.
Personalen arbetar i arbetslag. I arbetslaget ingår grundskollärare, förskollärare, fritidspedagog och i vissa fall elevassistent.

På Fjordskolan arbetar vi för att alla barn ska känna trygghet och arbetsglädje.
Verksamheten ugår från varje barns behov.

Vi arbetar aktivt mot all form av kränkande behandling och mobbing.
Det är viktigt att föräldrarna är delaktiga i sina barns lärande, utveckling och uppförande. Vi vill även ge eleverna inflytande och ansvar för sitt eget lärande.

Lokaler och utemiljö

Fjordskolan är byggd 1998 och består av åtta hus; Ramnö, Brokö, Hällesö, Inre Lönn och Yttre Lönn är så kallade hemvisthus och innehåller klassrum och grupprum. Eleverna har idrott i Kalvö och på Rydet. Fjordskär är vår centralbyggnad med skolledning, personalrum, samlingslokal, skolbibliotek samt undervisning i slöjd och musik. I Malö har fritidsklubben sin verksamhet.

På Fjordskolan har vi en inbjudande gård med stora ytor. I närheten har vi en skogsdunge där barnen kan bygga kojor och leka. Efter en kort promenad kan vi vara vid havet och göra strandfynd, fiska krabbor eller bara njuta.

På sidan Kontakta oss hittar du alla kontaktuppgifter och besöksadress till oss.