Elevhälsoteamet

Barn- och elevhälsoteamet

Rektor för Barn- och elevhälsan Annsofie Nelje

0300-836901

annsofie.nelje@kungsbacka.se


Rektor åk 4-9 Johan Rasmusson
0300-836903
johan.rasmusson@kungsbacka.se

Rektor åk F-3 Chamilla Alnäng
0300 -836902
chamilla.alnang@kungsbacka.se

Förskolechef Angelica Stäring
0300-836909

angelica.staring@kungsbacka.se

Maja Grunditz, kurator

0300-836905

maja.grunditz@kungsbacka.se

Sabina Lindahl, skolsköterska
0300-836904
sabina.lindahl@kungsbacka.se

Bettina Andersson, skolsköterska
0300-836904
bettina.andersson@kungsbacka.se

Ulla Hansson, psykolog
0300-836906
ulla.hansson@kungsbacka.se

Sissi Johansson, specialpedagog
0300-836945
sissi.johansson@kungsbacka.se

Cecilia Johansson, specialpedagog
0300-836941
cecilia.t.johansson@kungsbacka.se

Line Borgstrand, specialpedagog
0300-836946
line.borgstrand@kungsbacka.se

Logoped: Ulrika Karlsson, logoped
ulrika.karlsson2@kungsbacka.se