Brukarråd

Brukarrådets uppgift är att se till att brukarna har inflytande på Fullriggaren Malevik och Maleviks förskola. I styrelsen ingår representanter för dessa, det vill säga elever och föräldrar. Övriga ledamöter är skolans rektorer och annan personal. Brukargruppernas representanter ska alltid vara i majoritet.
Representanterna för brukarna har möte i skolan en kväll i månaden. En del frågor beslutar vi om, annat är utbyte av information.

Under hösten 2017 träffas Brukarrådet vid följande tillfällen:
7/11 samt 24 januari 2018 klockan 18-20

Brukarrådets postgironummer: 9213822-1
Mejladress till Brukarrådet: brukarradet.malevik@kungsbacka.se

Information om Brukarrådets medlemsavgift 2016/2017

Ansökan om medel från Brukarrådet