Ledamöter i Brukarrådet

Ordinarie:  
Calle Schele
Förskolan, förälder
Fredrik Carlsson F-3, förälder
Fredrik Hansson
4-6, förälder
Anna Johansson
7-9, förälder
Malin Bäfverholm
Kassör, förälder
Elev


Kerstin Ekman Hake Förskolechef, Rektor F-3
Peter Jonsson
Rektor 4-9


 Suppleanter:  
Charlotta Sjöklint
Förskolan, förälder
Anneli Vagnebohrn
F-3, förälder
Emma Skåpe
F-3, förälder
Lena Francois
4-6, förälder
Mattias Unander
4-6, förälder
Carl Wadmark 7-9, förälder


Vid varje möte deltar även personal från förskola och skola.