Kontaktuppgifter elevhälsoteam

Fullriggaren Malevik
Box 104 (Besöksadress: Maleviksvägen 84)
429 23 Kullavik 
fullriggarenmalevikskolan@kungsbacka.se 

Expeditionen

Helen Henrysdotter
0300-83 62 00
Sara Nystedt
0300-83 62 01 

Skolans expedition är vanligen bemannad 08-15 måndag-fredag.
Når du endast telefonsvarare pratar du in ditt ärende så återkommer/åtgärdar vi så snart vi är tillgängliga igen.

Verksamhetschef

Udo Weiss
0300-83 40 34

Förskolechef, Rektor F-3

Kerstin Ekman Hake
0300-83 62 04

Rektor 4-9

Peter Jonsson
0300-83 62 09

Vaktmästare

Mats Ekberg
0300-83 62 10

Skolmåltid

Lena Sandqvist
0300-83 62 07

Skolsköterska

Helena Hammeltz

0300-836205

Skolkurator

Johanna Gustafsson
0300-83 62 06

SYV (Skola och Yrkesvägledning)

Jeannette Lindahl
0300-83 49 97

Fritidshem

Barken/Briggen (F-1)
0300-83 62 21/24
Ekan/Skutan/Kuttern (2-3)
0300-83 62 23/22/25

Fritidsklubb

Giggen
0300-83 62 27

Frånvarorapportering

0300-83 62 00/01

Kontaktuppgifter till pedagogisk personal